Het Luchtkasteel

Contact

Bergeijk
Plan je route

vanaf jouw locatie

In dit gebied stond vroeger het kasteel van Bergeijk. Het gebouw is al lang geleden verdwenen, maar de plaats waar het gebouw vroeger stond is voor een deel weer zichtbaar gemaakt met een grondwal die de vorm van het vroegere kasteel heeft, met als resultaat het ‘luchtkasteel’. 

Cultuurhistorisch gebied
Door allerlei oorzaken zoals de mechanisatie van de landbouw en de ruilverkaveling was niet veel meer van over van het oorspronkelijke gebied. Het oorspronkelijke streekeigen landschap is weer zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt. In het gebied is ook een zogenaamd helofytenfilter gerealiseerd. Bij hevige regen kan het rioolsysteem van Bergeijk overtollig water lozen in dit filterbassin. Het binnenkomende water wordt gezuiverd door het riet en de biezen die er groeien. Middenin het wandelgebied staat een uitkijktoren die een wijds uitzicht geeft over het beekdal, het waterbassin en het kasteelterrein.

Wandelpaden
In h…

In dit gebied stond vroeger het kasteel van Bergeijk. Het gebouw is al lang geleden verdwenen, maar de plaats waar het gebouw vroeger stond is voor een deel weer zichtbaar gemaakt met een grondwal die de vorm van het vroegere kasteel heeft, met als resultaat het ‘luchtkasteel’. 

Cultuurhistorisch gebied
Door allerlei oorzaken zoals de mechanisatie van de landbouw en de ruilverkaveling was niet veel meer van over van het oorspronkelijke gebied. Het oorspronkelijke streekeigen landschap is weer zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt. In het gebied is ook een zogenaamd helofytenfilter gerealiseerd. Bij hevige regen kan het rioolsysteem van Bergeijk overtollig water lozen in dit filterbassin. Het binnenkomende water wordt gezuiverd door het riet en de biezen die er groeien. Middenin het wandelgebied staat een uitkijktoren die een wijds uitzicht geeft over het beekdal, het waterbassin en het kasteelterrein.

Wandelpaden
In het gebied liggen enkele half-verharde paden die het hele jaar door gemakkelijk begaanbaar zijn. De overige paden zijn laarzenpaden die in natte periodes wat moeilijker begaanbaar kunnen zijn. Het nieuwe wandelgebied is bereikbaar via een toegang aan de Lijnt. Ook is het mogelijk om vanaf het gildeterrein aan de Hoek de wandeling te starten.

Locatie